0416 - 700263

Therapie bij diverse negatieve emoties

Emotionele problemen

Emoties zijn behalve psychologische ook lichamelijke toestanden of ook wel veranderde lichaamstoestanden genoemd. Je voelt niet alleen emoties, er gebeurt ook van alles in je lichaam. Langdurig negatief geëmotioneerd zijn kan allerlei klachten veroorzaken. Negatieve emoties kunnen zijn:

 • Woede en agressie
  In woede en in lichtere mate in boosheid voel je hevig verzet tegen wat je belaagt, hindert, aantast en een neiging van je af te slaan aan te vallen. Dit gaat gepaard met lichamelijke veranderingen als versnelde hartslag en ademhaling, hoge alertheid, stemverheffing.

  Emotionele agressie is een reflexmatige lichaamsreactie op situaties welke bedreigend zijn. Instrumentele agressie daarentegen is opzettelijk ingezet aanvalsgedrag met als doel een effect te bereiken. Dus niet als reactie van greeptekort maar juist als manier om greep te houden op een situatie. Als dit succesvol lijkt te zijn wordt dit steeds meer ingezet, een soort verwende-kinderen-gedrag. Dit beperkt de ontwikkeling van het gedragsrepertoire en bevordert de frequentie van agressie.

 • Verdriet:
  Verdriet is overgeven aan overmacht, je verlies bekennen, het falen als definitief erkennen, de absoluutheid van de blokkades die je ontmoet toegeven. Verdrietreacties worden opgeroepen door ontgoocheling, het overvraagd worden en verlies van iets dierbaars en gekwetst worden. Verdriet ervaren na sterk negatieve gebeurtenissen waar je geen controle op hebt bevordert het verder functioneren. Na capitulatie komt er ruimte voor heroriëntatie en herstel.

 • Jaloezie:
  Jaloers stemmende gebeurtenissen roepen woede, angst en verdriet op als de zin van het bestaan in het geding is.

 • Emotionele geremdheid
  Emotionele geremdheid belemmert je goede functioneren omdat storend of onterecht gedrag van een ander af en toe een halt toegeroepen moet worden en boosheid of verdriet kunnen je daarmee helpen. Dan moet je wel je emoties kunnen ervaren. De emotionele verwerking van negatieve en positieve gebeurtenissen blijft onder de maat als emoties geen vrij spel hebben en dit breekt je vroeg of laat op. Er zijn 5 gradaties van emotionele geremdheid te onderscheiden:
  1. De rationalist, is redelijk assertief maar laat weinig echte emotie, en depressie zien. Heeft moeite met verwerking van verlies en zware tegenslag;
  2. De oppotter, is non-assertief maar reageert wel inwendig met kwaadheid en ontsteltenis op gebeurtenissen. Laat dit niet merken zodat het ongewenste gedrag doorgaat en het tot een woede-uitbarsting komt, waardoor in ieder geval wel de emotionele spanning afvloeit;
  3. De somatiseerder, is non-assertief en reageert op frustraties en krenkingen met beperkte en onderdrukte emotie, welke grotendeels onbewust is. De wel degelijk aanwezige emotionele spanning wordt chronisch en dat leidt vaak tot psychosomatische klachten. Daarnaast is het continu onderdrukken van emoties uitputtend wat de kans op een depressie verhoogt;
  4. De obsessioneel, is non assertief en reageert slechts gebrekkig emotioneel op frustraties en krenkingen en is zich niet bewust van de achtergrond;
  5. De robot, is non-assertief en reageert helemaal niet meer emotioneel, ook niet diep van binnen en onbewust. Volledige aanpassing aan elk onrecht staat voor een grote mate van zelfvervreemding en is doelloos.
Vergroot je psychologische flexibiliteit en leer om volgens je eigen waarden te leven en je emoties te erkennen, te voelen en accepteren. Alles wat er is, mag er zijn. Geef jezelf dus de kans om te leren op andere manieren met je negatieve emoties om te gaan. Wij helpen je hier graag bij en wanneer je ons via de contactpagina van deze site een berichtje stuurt, nemen we zo spoedig mogelijk contact met je op.
Even voorstellen...
psycholoog altena
Nathalie Verkouter
psychosociaal therapeut in altena
Berbel Veth
 • Geregistreerd therapeuten
 • Vergoedingen mogelijk
 • Geen wachtlijst
Vraag of interesse?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We horen graag van je!

contact
Wij zijn lid van:
logo RBCZ logo NFG