0416 - 700263

Werken volgens de ethische beroepscode

In mijn praktijk "Stresspraktijk" werk ik onder de voorwaarden horende bij de ethische beroepscode en kwaliteitseisen van de NFG. Ik ben registerlid VPMW als praktijkhouder NFG-Praktijk voor Psychosociale en Maatschappelijke Dienstverlening.

Persoonsgegevens welke in het belang zijn voor correcte begeleiding en financiële administratie worden geregistreerd met inachtneming van de Wet Bescherming Persoonsgegevens. Alle gegevens van cliënten worden vertrouwelijk behandeld en vallen onder beroepsgeheim en zwijgplicht. Alleen met schriftelijke toestemming van cliënt worden gegevens verstrekt aan derden. Alleen bij direct levensgevaar, door verplichtingen bij wet of bij beslissing door de rechter kan hiervan worden afgeweken. Volgens de Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is de wettelijke bewaartermijn vijftien jaar 'of zoveel langer als uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit'. De toevoeging laat ruimte om de bewaartermijn van gegevens van één bepaalde langdurige of terugkerende behandeling op te rekken tot vijftien jaar. Zo blijft de ziektegeschiedenis volledig en kan de kwaliteit en continuïteit van de patiëntenzorg bij langdurige problemen ook op termijn worden gewaarborgd. De bewaartermijn start op het moment dat een eerste gegeven over de cliënt is opgenomen in het dossier. Bij minderjarigen start de bewaartermijn vanaf het achttiende levensjaar. Cliëntgegevens moeten voor hen dus bewaard blijven tot het 34e levensjaar. Behalve als zij voortijdig overlijden; dan geldt een bewaartermijn van vijftien jaar vanaf de datum van overlijden. Medische dossiers van overleden volwassenen blijven vijftien jaar bewaard, gerekend vanaf de laatste wijziging in het dossier over de behandeling of het overlijden.?Dossiervorming van cliënt over behandelverloop door de Stresspraktijk is wettelijk verplicht.

Klachten: Als u een klacht heeft hoop ik dat u dit persoonlijk kenbaar maakt aan mij. Schriftelijk kunt u dat doen per email: natalie@psycholoogaltena.nl. Indien de klacht voor u niet naar behoren is afgehandeld kunt u zich uiteraard richten tot een onafhankelijke klachtenfunctionaris. Na afronding van de registratie van de Stresspraktijk bij de NFG is deze daartoe aangesloten bij de Stichting Zorggeschil in het kader van de WKKGZ.
Even voorstellen...
psycholoog altena
Nathalie Verkouter
psychosociaal therapeut in altena
Berbel Veth
  • Geregistreerd therapeuten
  • Vergoedingen mogelijk
  • Geen wachtlijst
Vraag of interesse?

Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We horen graag van je!

contact
Wij zijn lid van:
logo RBCZ logo NFG