0416 - 700263

ACT - Acceptance and Commitment Therapy

ACT therapie heeft als doel je psychologische flexibiliteit te vergroten. Jezelf in staat stellen te bewegen van een probleem naar flexibiliteit. Om dit te bereiken zijn ACT-behandelingen gericht op zes hoekstenen:

Mindfulness:

In contact komen met het hier en nu om meer open te staan om te ervaren. Uit het hoofd komen naar contact met het hier en nu.

Acceptatie:

Het actief uitnodigen van vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden. De bereidheid krijgen om alles wat je niet kunt controleren onvoorwaardelijk toe te laten.
De theoretische aanname hierbij is dat mensen niet in staat zijn hun gedachten, gevoelens, en lichamelijke sensaties te sturen. Denk maar eens niet aan een roze olifant...

Defusie:

Loskomen van je gedachten zodat deze je minder snel zullen raken. Taal kan negatieve emoties uitlokken, is het pijn door directe stimuli of lijden door gedachten?

Zelf als context:

Een ander, meer flexibele relatie met jezelf creëren. Negatieve zelfbeelden loslaten, zelfcompassie hebben.

Waarden:

Ontdekken wat je werkelijk belangrijk vindt in het leven. Het vervangen van "ik moet" naar "ik wil"

Toegewijde actie:

Het gaan ondernemen van dingen op basis van je waarden. Kiezen voor een ervarend leven geeft een stabiele basis, niet het vermijden van.

Mijn cliënten kunnen aanvullend aan hun sessies kosteloos deelnemen aan het EHealth traject van de Acceptance and Commitment Therapy in een beveiligde online leeromgeving, zodat ze ook thuis het proces actief kunnen doorzetten. In een persoonlijk profiel maak ik de flexibiliteit inzichtelijk.
psycholoog altena
Natalie Heijnen
  • Geregistreerd therapeut
  • Vergoedingen mogelijk
  • Geen wachtlijst
Vraag of interesse?

Neem dan vrijblijvend contact met mij op. Ik hoor graag van je!

contact
Ik ben lid van:
logo RBCZ logo NFG